Ακολουθία μετ΄ εγκωμίων του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στεφάνου του Χωρηβίτου

Ακολουθία μετ' εγκωμίων του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στεφάνου του ΧωρηβίτουΧαράλαμπος Μ. Μπούσιας

Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, 2005
77 σελ.
ISBN 960-85984-4-3, ISBN-13 978-960-85984-4-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,20

Δεκαπέντε τώρα αιώνες το άφθαρτο σκήνωμα του οσίου Στεφάνου, κυρτωμένο από το χρόνο, παραμένει στο οστεοφυλάκιο της μονής μας καθήμενο με το τριμμένο ευτελές του τριβώνιο και το κομβοσχοίνι στο χέρι, έτοιμο να ευλογήσει κάθε προσκυνητή και να του μεταδώσει το χαρούμενο άγγελμα της Αναστάσεως, που αποτελεί και τη βάση της πίστεώς μας, αφού, "ει Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών" (Ρωμ. δ΄ 25, Κορ. ιε΄ 14).

Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός

Τα πνευματικά κατορθώματα των Σιναϊτών ασκητών, τους ποταμούς των δακρύων τους, την πολυχρόνια εκούσια στέρηση, γονυκλισία, χαμαικοιτία και κατάτηξη του χοϊκού τους σαρκίου μόνο ο αγωνοθέτης γνωρίζει Κύριος και η πνευματική τους παλαίστρα στη γρανιτένια και άνυδρη μα και πανάγια και θεοβάδιστη γη της Σιναϊτικής χερσονήσου.