Νομοκανονικές μελέτες

Νομοκανονικές μελέτεςΧαράλαμπος Κ. Παπαστάθης

Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, 2009
442 σελ.
ISBN 978-960-6683-31-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 53,25

Παροτρύνσεις αγαπητών μαθητών μου - και ήδη ομοτέχνων συναδέλφων - οδήγησαν στην δημοσίευση του ανά χείρας τόμου. Περιλαμβάνει τριάντα μελέτες και γνωμοδοτήσεις νομοκανονικού περιεχομένου, που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική σε διάφορα περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και τιμητικούς τόμους. Η επιλογή τους έγινε με κριτήριο την εδώ εκπροσώπηση όλων εκείνων των κλάδων του εκκλησιαστικού δικαίου, με την καλλιέργεια των οποίων ασχολήθηκα. Η ανατύπωση γίνεται χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή του αρχικού κειμένου. Διατηρείται, επίσης, ο γλωσσικός τύπος της πρώτης δημοσιεύσεως, με μοναδική εξαίρεση το πολυτονικό σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε εδώ σε όλα τα κείμενα χάριν ομοιομορφίας. Δεν αναδημοσιεύονται ξενόγλωσσες μελέτες μου, δεδομένου ότι ένας αριθμός τους θα εκδοθεί σε ξεχωριστό τόμο.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Νομοκανονικές μελέτες, "Εστία", 4.7.2009
Νομοκανονικές μελέτες, "Το Ποντίκι", 14.5.2009