Κομματικές οικογένειες


Συντηρητικά, φιλελεύθερα, χριστιανοδημοκρατικά, σοσιαλιστικά κόμματα

Θανάση Διαμαντόπουλου

Εξάντας, 1991
174 σελ.
ISBN 960-256-075-4, ISBN-13 978-960-256-075-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,20