Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3) στον ναό του Αγίου Δημητρίου

Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/3) στον ναό του Αγίου Δημητρίου


Έργο του Μανουήλ Πανσέληνου στην Θεσσαλονίκη

Ε. Ν. Τσιγαρίδας
ζωγραφική: Μανουήλ Πανσέληνος
φωτογράφιση: Κ. Χαϊδεμένος, Γ. Πούπης, Ε. Ν. Τσιγαρίδας

Πουρναράς Π. Σ., 2008
318 σελ.
ISBN 978-960-242-383-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 63,60

[...] Με το πόνημα αυτό επανέρχομαι και αφιερώνω για πρώτη φορά ειδική μονογραφία στις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου. Στη μονογραφία αυτή, η οποία συνοδεύεται με 195 έγχρωμες φωτογραφίες και 33 σχέδια, παρουσιάζεται το σύνολο των τοιχογραφιών του παρεκκλησίου και γίνεται εκ νέου μελέτη του εικονογραφικού προγράμματος, της εικονογραφίας των παραστάσεων, όπως και αποτίμηση της τέχνης των τοιχογραφιών, τις οποίες συνδέω με τις τοιχογραφίες του ναού του Πρωτάτου στο Άγιο Όρος. Παράλληλα σε ειδικό κεφάλαιο αναφέρομαι στο ιστορικό της έρευνας και στο πρόβλημα για το πρόσωπο του καλλιτέχνη, στο οποίο αναγνωρίζω τον "εκ Θεσσαλονίκης λάμψαντα Μανουήλ Πανσέληνο". [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)