Ιστορικό αρχείο Κωπαΐδος

Ιστορικό αρχείο Κωπαΐδος


Συνοπτικός οδηγός

Νικόλαος Μέλιος, Απόστολος Παπαδόπουλος

Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.), 1999
46 σελ.
ISBN 960-7975-03-0, ISBN-13 978-960-7975-03-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 7,13

Ο οδηγός του Ιστορικού Αρχείου Κωπαΐδος εκδίδεται με αφορμή την απόδοση στην ιστορική έρευνα του αρχειακού, φωτογραφικού και μουσειακού υλικού του Οργανισμού Κωπαΐδος. Η παρούσα έκδοση εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο τη σταδιακή κοινοποίηση στο ευρύ επιστημονικό κοινό σύντομων αρχειονομικών οδηγών που θα αποδίδουν στην έρευνα αρχειακό υλικό πολύτιμο για την ανάπτυξη των μελετών της ιστορίας των επιχειρήσεων και της οικονομικής ιστορίας γενικότερα.

Το 1998, εγκαινιάστηκε από την 1Η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το κτίριο του Ιστορικού Αρχείου Κωπαΐδος το οποίο ανήκει στον Οργανισμό Κωπαΐδος και επισκευάστηκε και συντηρήθηκε από αυτή. Στο κτίριο αυτό στεγάσθηκαν το αρχειακό υλικό, η μόνιμη Έκθεση Ιστορικών Τεκμηρίων για τη διαχρονική ιστορία της Κωπαΐδος και μία συλλογή από μικρά και μεγάλα μουσειακά αντικείμενα.

[...] Στόχος του Ιστορικού Αρχείου Κωπαΐδος και του υπό ίδρυση Κέντρου Βοιωτικών Μελετών είναι να αποτελέσουν ένα ζωντανό επιστημονικό φορέα προβολής της τοπικής ιστορίας της Κωπαΐδος με την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και ανταλλαγών, θερινών ακαδημαϊκών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. [...]

Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας & της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.)