Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων


Ανάλυση - ερμηνεία 5000 θέματα: Άρθρα 1-18

Δημήτρης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραβοκύρης

Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ., 2009
893 σελ.
ISBN 978-960-92557-4-5, [Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία]
Τιμή € 101,92

- Πλήρης κωδικοποίηση μέχρι το Ν. 3763/09
- Θεματική ερμηνεία κατ' άρθρο
- Αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο

- Υποκείμενοι σε φορολογία
- Εισοδήματα επιχειρήσεων
- Ελευθέρων Επαγγελματιών
- Αγροτών
- Ακινήτων
- Μισθωτών
- Αυτοτελής φορολογία
- Τεκμήρια
- Προκαταβολή
- Παρακράτηση
- Λογιστικός προσδιορισμός
- Δαπάνες
- Δηλώσεις
- Έλεγχος
- Περαίωση
- Μ.Σ.Κ.Κ.
- Αναπροσαρμογή
- Αποσβέσεις
- Αποφάσεις