Οικονομική των επιχειρήσεων

Οικονομική των επιχειρήσεων


Θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις

Γεώργιος Μ. Κορρές, Παναγιώτης Γ. Λιαργκόβας

Σταμούλη Α.Ε., 2009
403 σελ.
ISBN 978-960-351-797-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 35,67

Το βιβλίο αυτό προσφέρει βασικές και ολοκληρωμένες γνώσεις της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Βιομηχανικής Οργάνωσης. Μέσα από την εξέταση της θεωρίας και την παρουσίαση εμπειρικών εφαρμογών και ασκήσεων στοχεύει στην κατανόηση των ακόλουθων θεματικών εννοιών:
- δραστηριότητες και εξέλιξη της επιχείρησης
- είδη και μορφές των αγορών, προσδιοριστικοί παράγοντες της αγοράς και είσοδος και έξοδος των επιχειρήσεων από την αγορά
- πληροφόρηση, διαφήμιση και στρατηγική συμπεριφορά
- θεωρία της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, δραστηριότητες του μάνατζμεντ
- θεωρία των παιγνίων
- έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς καια μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς επίσης και σε όλους τους μελετητές της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των αγορών.