Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία

Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογίαDonna M. Mertens
μετάφραση: Σταύρος Κυρανάκης, Παναγιώτα Μπιθαρά, Ματίνα Μαυράκη
επιμέλεια: Ελένη Γιαννακοπούλου
επιμέλεια σειράς: Βάσω Βασιλού - Παπαγεωργίου

Μεταίχμιο, 2009
562 σελ.
ISBN 978-960-455-166-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 61,15

Το βιβλίο αποσαφηνίζει τις ποιοτικές, τις ποσοτικές και τις μεικτές μεθόδους και ενσωματώνει τις οπτικές των διαφορετικών ερευνητικών παραδειγμάτων σε περιγραφές των παραπάνω μεθόδων. Θίγονται ζητήματα όπως η δεοντολογία, ο ορισμός και η επιλογή δειγμάτων, η βιβλιογραφική επισκόπηση, η συλλογή και η ερμηνεία στοιχείων κ.ά. Δίνεται επίσης έμφαση στη διεξαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο πολιτισμικά σύνθετων κοινοτήτων.

Βιβλίο πολύτιμο γι' αυτούς που θα σχεδιάσουν και θα διεξαγάγουν κάποια έρευνα, καθώς και για κείνους που θέλουν να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα μία έρευνα. Το βιβλίο της Donna M. Mertens αποτελεί βασικό σύγγραμμα για μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας σε τμήματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας.