΄21: Οι πρωτεργάτες αφηγούνται την Επανάσταση

'21: Οι πρωτεργάτες αφηγούνται την ΕπανάστασηΝίκος Ροτζώκος, Διονύσης Τζάκης, Εμμανουήλ Ξάνθος, Αθανάσιος Ξόδιλος, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Αμβρόσιος Φραντζής, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθακόπουλος), Κανέλλος Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος Μεταξάς, Αναστάστιος Ορλάνδος, Κωνσταντίνος Νικόδημος, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Αλέξανδρος Κριεζής, Διονύσιος Σουρμελής, Χριστόφορος Περραιβός, Μακρυγιάννης, Αλέξιος Κουτσαλέξης, Νικόλαος Κασομούλης

επιμέλεια: Βασίλης Καρδάσης, Αρτέμης Ψαρομηλίγκος

Ελευθεροτυπία, 2010
194 σελ.
ISBN 978-960-8359-87-1, [Κυκλοφορεί]

Περιέχονται τα κείμενα:

-Νίκος Ροτζώκος, Διονύσης Τζάκης, "Αφηγήσεις πρωτεργατών περί την έναρξη και επικράτηση των ελληνικής επανάστασης"
- Εμμανουήλς Ξάνθος, "Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας"
- Αθανάσιος Ξόδιλος, "Η εταιρεία των Φιλικών και τα πρώτα συμβάντα του 1821"
- Παλαιών Πατρών Γερμανός, "Απομνημονεύματα"
- Αμβρόσιος Φραντζής, "Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος"
- Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, "Διήγησις συμβάντων των ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836"
- Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος), "Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως"
- Κανέλλος Δεληγιάννης, "Απομνημονεύματα"
- Κωνσταντίνος Μεταξάς, "Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως"
- Αναστάσιος Ορλάνδος, "Ναυτικά ήτοι Ιστορία των κατά των υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών"
- Κωνσταντίνος Νικόδημος, "Υπόμνημα της νήσου Ψαρών"
- Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, "Απομνημονεύματα ή Αληθή ιστορικά γεγονότα του 1821 μη αναφερόμενα εν ταις ελληνικαίς ιστορίαις"
- Αλέξανδρος Κριεζής, "Απομνημονεύματα (Γιορνάλε διά την ανεξαρτησίαν του έθνους)"
- Διονύσιος Σουρμελής, "Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα"
- Χριστόφορος Περραιβός, "Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών"
- Μακρυγιάννης, "Απομνημονεύματα"
- Νικόλαος Κασομούλης, "Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων"