Ηθικαί διδασκαλίαι δια τους στρατεύσιμους του Ελληνικού Στρατού

Ηθικαί διδασκαλίαι δια τους στρατεύσιμους του Ελληνικού ΣτρατούΣυλλογικό έργο

Λόγχη, 2005
140 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,13

Το εγχειρίδιο αυτό, εγράφη το 1937 με μέριμνα του τότε Υπουργείου Στρατιωτικών, επί καθεστώτος 4ης Αυγούστου.

Αποτελεί ένα σύνολο κανόνων, παραινέσεων αλλά και ηθικών παραδειγμάτων με βάση τα οποία θα πρέπει να διδάσκονται οι αξιωματικοί και οι έφεδροι ώστε να γίνουν σωστοί Έλληνες στρατιώτες.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού παρατίθεται επιγραμματικά η ελληνική ιστορία, από τα αρχαία χρόνια έως και το τέλος των Νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, ώστε να έρχονται σε επαφή οι στρατεύσιμοι με το μεγαλείο του Έθνους μας.

Λίγα χρόνια αργότερα κάτω από την ηγεσία των αξιωματικών που συνέταξαν το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, ο ελληνικός στρατός έγραψε νέες σελίδες Δόξης και Ηρωισμού (1940-41, 1944-49).