Το τελευταίο ταξίδι του Λόρδου Μπάυρον στην Ελλάδα

Το τελευταίο ταξίδι του Λόρδου Μπάυρον στην ΕλλάδαConte Pietro Gamba
μετάφραση: Μπάμπης Άννινος, Ευάγγελος Χεκίμογλου

Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2010
270 σελ.
ISBN 978-960-469-789-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 6,70

"Συνόδευσα τον λόρδο Μπάυρον στο ταξίδι του, με το οποίο τελείωσε και η ζωή του. Παρακολούθησα τις περισσότερες από τις δημόσιες δραστηριότητές του, των οποίων μου εξηγούσε και την παραμικρή πτυχή. Τηρούσα καθημερινά ημερολόγιο με αναλυτική περιγραφή όλων των συμβάντων. Συνεπώς κάθε γεγονός που διηγούμαι μπορεί να θεωρηθεί ακριβές.

Ο μοναδικός σκοπός μου είναι να παραθέσω ένα λιτό χρονικό των ενεργειών του λόρδου Μπάυρον στην Ελλάδα, των σχέσεων που ανέπτυξε και της επιρροής που άσκησε, θα εκθέσω τα οφέλη που προσπόρισε στους Έλληνες, οφέλη που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα και διαρκέστερα αν ο αδυσώπητος θάνατος, που πάντοτε επιλέγει την ευγενέστερη λεία, δεν τον είχε αρπάξει τόσο πρόωρα από κοντά μας".

Πιέτρο Γκάμπα
Λονδίνο, 13 Ιανουαρίου 1825