Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2008-2009

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2008-2009Γεώργιος Αλεξόπουλος, Α. Ανεσιάδης, Κ. Αποστολόπουλος, Ι. Δημάκης, Eva Gutierez, Παναγιώτα Καραμέτου, Ολυμπία Καμινάρη - Κλήμη, Α. Κοντογεώργος, Διονύσης Μαυρόγιαννης, Κ. Παπαγεωργίου, Α. Σέμος

Ελληνοεκδοτική, 2010
160 σελ.
ISBN 978-960-8458-52-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 15,90