Οπτομετρία

ΟπτομετρίαΕυάγγελος Πατέρας

Έλλην, 2010
152 σελ.
ISBN 978-960-697-041-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,13

Το βιβλίο αυτό είναι μια εισαγωγή στην έννοια της οπτομετρίας, δίνει λεπτομερή στοιχεία ανατομίας οφθαλμού, αναλύει της στερεοσκοπική όραση, προσφέρει αναλυτικά ένα πρωτόκολλο για μια πλήρη οπτομετρική εξέταση κάνοντας αναφορά στα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκτέλεση της υποκειμενικής διάθλασης, της σκιασκοπίας και της οφθαλμοσκόπησης. Δίνονται πληροφορίες επίσης και για την σωστή χρήση των διαφόρων οπτοτύπων.


Περιεχόμενα:

- Ο ανθρώπινος οφθαλμός - σχηματικός οφθαλμός
- Στερεοσκοπική Όραση - Διόφθαλμη Όραση
- Πρωτόκολλο Οπτομετρικής εξέτασης - Καταγραφή Ιστορικού - Οπτότυπα - Οπτική Οξύτητα
- Συμπτωματολογία, διόρθωση και τελική συνταγή αμετρωπιών
- Υποκειμενική Διάθλαση
- Σκιασκοπία
- Άμεση Οφθαλμοσκόπηση
- Έμμεση Οφθαλμοσκόπηση
- Βασικά Στοιχεία και Θεμελιώδης Αρχές της Καταγραφής των Οφθαλμοσκοπικών ευρημάτων μας
- Βιβλιογραφία