Οπτομετρία

ΟπτομετρίαΕυάγγελος Πατέρας

Έλλην, 2010
192 σελ.
ISBN 978-960-697-042-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 18,17

Το βιβλίο αυτό το οποίο είναι η συνέχεια του "Οπτομετρία Ι", κάνει μια εισαγωγή στην χρήση εξειδικευμένων οργάνων για έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο μετά την υποκειμενική και αντικειμενική διάθλαση. Περιλαμβάνει γνώσεις για την σχισμοειδή λυχνία και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πρόσθιου αλλά και του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Επίσης δίνονται πληροφορίες για τον ελεγχόντων οπτικών πεδίων, τον έλεγχο της γωνίας προσθίου θαλάμου (γωνιοσκόπηση) και τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης.


Περιεχόμενα:

- Τεχνικές Χρήσης Σχισμοειδούς Λυχνίας
- Εξέταση Οφθαλμικών Καταστάσεων με τη Σχισμοειδή Λυχνία
- Οπτικά Πεδία
- Γωνιοσκόπιση
- Τονομέτρηση
- Στερεοσκοπική Όραση - Αμβλυωπία
- Προσαρμογή, θεωρίες - εξέταση, Τρόποι διόρθωσης
- Τοπογραφία του Κερατοειδούς
- Έγχρωμη Όραση
- Lasik - Ειδικές Εξεταστικές Τεχνικές για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις
- Επείγοντα οφθαλμολογικά περιστατικά, οφθαλμικοί τραυματισμοί και καλύπτρες.
- Βιβλιογραφία