Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας

Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίαςΝίκος Π. Μουζέλης
μετάφραση: Βασίλης Καπετανγιάννης
επιμέλεια: Βαγγέλης Λιότζης

Θεμέλιο, 2010
419 σελ.
ISBN 978-960-310-347-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 21,20

Υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη διαμάχη μεταξύ της νεωτερικής και της μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας. Η τελευταία απορρίπτει τις νεωτερικές προσεγγίσεις ως οικονομιστικές, ουσιοκρατικές αλλά και ως προσεγγίσεις που συχνά οδηγούν σε αυταρχικές πολιτικές. Η νεωτερική θεωρία επικρίνει τις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις για την απόρριψη των ολιστικών εννοιολογικών πλαισίων που διευκολύνει το σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές ολότητες (οργανώσεις, κοινότητες, έθνη-κράτη, κτλ.) έχουν συσταθεί, αναπαραχθεί και μετασχηματισθεί, θεωρεί ότι η απόρριψη των ολιστικών μεθοδολογιών οδηγεί σε κοινωνική μυωπία - μια άρνηση να διερευνηθεί κριτικά το είδος των γενικών προβλημάτων με τα οποία ασχολείται η κλασική κοινωνιολογία. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο αντικρουόμενων προοπτικών και προτείνει ένα νέο ολιστικό πλαίσιο που δεν είναι ούτε αναγωγιστικό/οικονομιστικό, ούτε ουσιοκρατικό. Το "Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας" απευθύνεται στους μελετητές και φοιτητές της κοινωνικής θεωρίας και των κοινωνικών επιστημών εν γένει.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Κοινωνικές προσεγγίσεις, "Τα Νέα", 11.10.2011
Νίκος Δεμερτζής, Συμπύκνωση και αναθεώρηση σημαντικών και λεπταίσθητων εννοιών, "The Athens Review of Books", τχ. 19, Ιούνιος 2011
Βασίλης Μαγκλάρας, Γέφυρες στη θεωρία, "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 17.12.2010