Οικονομική πολιτική σταθεροποίησης και αστάθεια στην ΟΝΕ

Οικονομική πολιτική σταθεροποίησης και αστάθεια στην ΟΝΕΓιώργος Αργείτης, Αθανάσιος Κορατζάνης
επιμέλεια σειράς: Σωτήρης Ντάλης

Εκδόσεις Παπαζήση, 2011
212 σελ.
ISBN 978-960-02-2536-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 15,98

Η πολιτική οικονομία της ΟΝΕ βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας σοβαρής θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Η βασική ιδέα που επιχειρεί ν' αναδείξει το βιβλίο αυτό είναι ότι, η κρίση αυτή είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ που έχει επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αποτυπώνει την επίδραση του κυρίαρχου σήμερα μοντέλου οικονομικής θεωρίας της "νέας συναίνεσης". Η βασική θέση μας είναι ότι η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από το ρεαλισμό των υποθέσεων και παραδοχών της "νέας συναίνεσης". Το βιβλίο επιχειρεί να δείξει τα σαθρά θεμέλια του μοντέλου της "νέας συναίνεσης" και το μεγάλο έλλειμμα ρεαλισμού της συγκεκριμένης προσέγγισης για την κατανόηση της λειτουργίας των καπιταλιστικών οικονομιών μέσα στις οποίες ζούμε. Στο πλαίσιο αυτό αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ευρωζώνη και σημειώνεται η ευθύνη της στην τρέχουσα κρίση χρέους. Τέλος, το βιβλίο συσχετίζει το μέλλον της Ε.Ε. με την εφαρμογή μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής, που θα στοχεύει στην πλήρη απασχόληση, τη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Οικονομική πολιτική σταθεροποίησης και αστάθεια στην ΟΝΕ, "Εστία", 27.8.2011
Γιάννης Δραγασάκης, Η κρίση της ΟΝΕ και οι δρόμοι για την Ευρώπη, "Η Αυγή", 19.6.2011
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, Η λάθος συναίνεση, Περιοδικό "Διαβάζω", τχ. 519, Ιούνιος 2011