Νέα Εκκλησιαστική Ακολουθία του Μυστηρίου του Γάμου

Νέα Εκκλησιαστική Ακολουθία του Μυστηρίου του Γάμου


Συντεθείσα και προτεινομένη τη Εκκλησία υπό ανωνύμου τινός εγγάμου

Ανώνυμος

Δόμος, 1997
22 σελ.
ISBN 960-353-043-3, ISBN-13 978-960-353-043-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 6,36