Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα

Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα



Γρηγόρης Λάζος

Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011
598 σελ.
ISBN 978-960-03-0602-6, [Εξαντλημένο]

Στο πρώτο μέρος αυτής της μελέτης παρουσιάζονται οι ριζικές εξελίξεις στην πορνεία στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1990, που προκλήθηκαν από ένα νέο στοιχείο: τις αλλοδαπές γυναίκες, τις οποίες προώθησαν και εκμεταλλεύτηκαν οργανωμένα δίκτυα διεθνοσωματεμπορίας. Οι γυναίκες αυτές αποτέλεσαν νέες, εξωτικές έλξεις, νέες αξίες χρήσης: προωθήθηκαν σε σημαντικούς αριθμούς, γεγονός που έδρασε ως πολλαπλασιαστής, ώστε να γίνουν αντιληπτές ως εμπόρευμα μαζικής κατανάλωσης, προωθήθηκαν και πορνεύθηκαν με τη χρή­ση βίας και εξαναγκασμού, πολυγεγονός καθοριστικής σημασίας αφού: α) επέτρεψε την επιβολή συνθηκών που υποχρέωναν τις γυναίκες να ζουν στα όρια της φυσικής επιβίωσης ή κάτω από αυτά, και β) κατέστησε δυνατή τη συντριβή του ηθικού στοιχείου στη γυναίκα – και την αφαίρεσή του από το πορνικό μίσθωμα. Χάρη στο καθεστώς βίας και εξαναγκασμού, οι γυναίκες υποχρεώθηκαν να ικανοποιούν απαιτήσεις πορνοπελατών χωρίς διάκριση, είτε ως προς τις απαιτήσεις είτε ως προς τους πελάτες.

Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας εστιάζει στον πελάτη. Παρακάμπτοντας ηθικοψυχικές αναλύσεις, έρχεται να καταθέσει το μακροκοινωνικό του προφίλ, μεγέθη, ταξική σύνθεση, βασικές κατηγορίες. Επίσης παρουσιάζονται οι μισθώσεις τις οποίες πραγματοποίησε και το χρήμα που διέθεσε για την αγορά μισθωμένης σεξουαλικής απόλαυσης, πορνικής απόλαυσης. Κεντρικό άξονα αποτελεί η ενθουσιώδης στήριξη και καθοδήγηση που ο πελάτης πρόσφερε στην πορνεία της διεθνοσωματεμπορίας και του εξαναγκασμού.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Πασχαλία Τραυλού, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, www.diavasame.gr, Σεπτέμβριος 2014