Η περί Θεού ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία

Η περί Θεού ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλίαπ. Δημήτριος Στανιλοάε
μετάφραση: π. Κωνσταντίνος Coman, Γιώργος Παπαευθυμίου

Αρμός, 2011
337 σελ.
ISBN 978-960-527-597-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 17,00

Όσο γνωρίζουμε τον Θεό, επιθυμούμε να Τον γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο, και όσο περισσότερο Τον αγαπούμε τόσο περισσότερο μας ενθαρρύνει για βαθύτερη αγάπη.

Ο Θεός δεν μπορεί να περιληφθεί σε έννοιες γιατί είναι η Ζωή, ή μάλλον η πηγή της ζωής. Εξάλλου κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ορισθεί, αφού είναι ο ζων και ως ένα βαθμό πηγή ζωής. Πόσο δε μάλλον το υπέρτατο Πρόσωπο. Όποιος πιστεύει ότι γνωρίζει τον Θεό, δηλαδή ότι Τον όριζε με έννοιες, είναι από χριστιανική άποψη πνευματικός νεκρός.