Τσιγάρο και λιβάνι

Τσιγάρο και λιβάνι


Ποίηματα

Δαυΐδ Μπάκας

Μπιλιέτο, 2011
8 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 5,32


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Παναγιώτης Γούτας, Ποιητές του Μπιλιέτου, www.bookpress.gr, 29.1.2013