Ο τεχνολογικός χαρακτήρας της πόλης

Ο τεχνολογικός χαρακτήρας της πόλης


Νεοτερικότητα και αστική ζωή στην Ευρώπη

Mikael Hard, Thomas J. Misa
μετάφραση: Μαρία Σκαμάγκα, Κώστας Θεολόγου
επιμέλεια: Κώστας Θεολόγου
επιμέλεια σειράς: Κώστας Θεολόγου

University Studio Press, 2011
630 σελ.
ISBN 978-960-12-2025-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 47,00

Τα κείμενα του βιβλίου διερευνούν την τεχνολογική διάσταση των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων και περιγράφουν με τρόπο γλαφυρό τις σπουδαιότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στον αστικό χώρο τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια. Η ευρωπαϊκή πόλη αναδεικνύεται έτσι ως ένα σύνθετο και περίπλοκο (complex) προϊόν, του οποίου η δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία. Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες στη Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα πραγματεύεται την εικόνα των πόλεων τόσο στην περιφέρεια της Ευρώπης, όπως στην Τουρκία, όσο και στις ΗΠΑ. Συγκεντρώνει δοκίμια κορυφαίων ειδικών από οκτώ διαφορετικές χώρες αλλά και έναν πλούτο εικόνων, πολλές από τις οποίες είναι σπάνιες και δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.