Ο ελληνισμός μου και οι Έλληνες

Ο ελληνισμός μου και οι ΈλληνεςΊων Δραγούμης

Πελεκάνος, 2012
228 σελ.
ISBN 978-960-400-632-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,59

Στο "Ελληνισμός και οι Έλληνες" εμπεριέχονται παρατηρήσεις, σκέψεις και αναλύσεις του προξένου Ιωάννη Δραγούμη (1903-1909) επάνω σε θέματα και ζητήματα του εθνικού βίου.