Μπιζάνι 1912-13

Μπιζάνι 1912-13


Ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Βασίλειος Αναστασόπουλος

Γνώμων Εκδοτική, 2012
82 σελ.
ISBN 978-960-99642-7-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 6,00

Το κύριο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει με εκτενή τρόπο τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Εκτός από το κεφάλαιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται κεφάλαια σχετικά με την κατασκοπεία στα Ιωάννινα, την αμυντική οργάνωση και την οχύρωση της πόλης, καθώς και προσωπικές μαρτυρίες.