Γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδας

Γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδας


Κ-Ν

Μιχαήλ Σταματελάτος, Φωτεινή Βάμβα - Σταματελάτου
επιμέλεια: Ελένη Κεχαγιόγλου

Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2012
281 σελ.
ISBN 978-960-503-164-0, [Κυκλοφορεί]

Η Ελλάδα Κατεκερματισμένη

Το "Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος" καταγράφει και παρουσιάζει την Ελλάδα κατακερματισμένη στα στοιχεία που τη συγκροτούν: φυσικά, πληθυσμιακά και ιστορικά, συνολικά π. 29.000 λήμματα, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες έχει τον αναφερόμενο αριθμό: α) ακρωτήρια-χερσόνησοι 1.127, β) αρχαίες πόλεις-ιερά 587, γ) αυτοδιοίκητο τμήμα 1, δ) γεωγραφικά διαμερίσματα 8, ε) επαρχίες 147, στ) κόλποι-όρμοι 407, ζ) λίμνες 72, η) μοναστήρια 395, θ) νησιά, νησίδες, βραχονησίδες 1.255, ι) νομοί 51, ια) οικισμοί 12.315, ιβ) ονόματα οικισμών παλαιότερα ή δεύτερα 8.500, ιγ) όρη, βουνά, κορυφές 1.337, ιδ) παραπομπές 1.500 ιε) πεδιάδες 15, ιστ) πέλαγα, θαλάσσια στενά 69, ιζ) ποτάμια, υδάτινα ρεύματα 217, ιη) σκήτες 14, ιθ) τοπωνύμια δεύτερα, όχι οικισμών 750, κ) φαράγγια-στενά 37.

Οι βασικές γεωγραφικές πληροφορίες του "Ελληνικού Γεωγραφικού Λεξικού" προέρχονται κυρίως από τις εκδόσεις και τους γεωγραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Πολλά επίσης οφείλονται στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του "Πυρσού", έκδ. 1926-1934.