Δίκαιο επιταγής

Δίκαιο επιταγήςΙωάννης Π. Μάρκου

Σάκκουλας Π. Ν., 2012
525 σελ.
ISBN 978-960-420-440-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 60,00

Η πέμπτη έκδοση του "Δικαίου της επιταγής" είναι σημαντικά βελτιωμένη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις εξελίξεις της νομολογίας και της θεωρίας που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση του έργου (2007). Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στα ειδικότερα ζητήματα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες μαστίζουν την ελληνική οικονομία και εξ ορισμού είναι κατά την έκδοσή τους ακάλυπτες, κατά κανόνα δε μένουν ακάλυπτες μέχρι την εμφάνισή τους προς πληρωμή.

Η νέα έκδοση διευκολύνει ουσιωδώς τους χρήστες του βιβλίου με την καλύτερη οργάνωση της ύλης και την μεταφορά όλων των παραπομπών σε υποσημειώσεις. Γίνεται απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό της πράξης και ασφαλής πυξίδα θεωρητικής σκέψης, όχι μόνο στο δίκαιο της επιταγής, αλλά και στο δίκαιο των αξιογράφων γενικότερα. Αντιμετωπίζει με δογματική συνέπεια όλα τα προβλήματα της δικαστηριακής πράξης από την έκδοση και την κυκλοφορία της επιταγής μέχρι τη δικαστική ενάσκηση όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον τίτλο, ακόμη και τα ιδιαίτερα προβλήματα των ακάλυπτων επιταγών κατά την πτώχευση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Το παρόν έργο συμπληρώνεται με ολοκληρωμένο ευρετήριο καθ’ ύλη, βασική βιβλιογραφία του δικαίου της επιταγής και πίνακα περιεχομένων.