Μικρασιατικός και ποντιακός ελληνισμός

Μικρασιατικός και ποντιακός ελληνισμός


Από την αρχαιότητα μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ευστάθιος Ευσταθίου Πελαγίδης
επιμέλεια σειράς: Ελένη Κεχαγιόγλου

Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2013
320 σελ.
ISBN 978-960-503-447-4, [Κυκλοφορεί]

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνοπτική επισκόπηση της ιστορικής πορείας του Μικρασιατικού και του Ποντιακού Ελληνισμού από τα αρχαία χρόνια, την ελληνιστική και τη βυζαντινή περίοδο, και μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η καινοτομία του βιβλίου έγκειται στο γεγονός ότι συνερευνά και συνεξετάζει τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου, καθώς ο δεύτερος αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, "προέκταση" του πρώτου ήδη από τον 8ο π.Χ. αιώνα, ενώ στα νεότερα χρόνια κοινή τους μοίρα ήταν οι εξισλαμισμοί και οι διωγμοί, αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας, της παιδείας και του πολιτισμού. Στις σελίδες του τόμου που κρατάτε στα χέρια σας, συνδυάζεται αριστοτεχνικά η γενική ιστορική επισκόπηση της Μικράς Ασίας και του Πόντου με την ταυτότητα των επιμέρους πολιτιστικών κέντρων. Η εικονογράφηση της έκδοσης, καθώς και οι αυθεντικοί χάρτες που περιλαμβάνει, βοηθούν τον αναγνώστη να αποκτήσει εποπτεία της ιστορικής διαδρομής του θρυλικού Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού.