Πρώτοι αριθμοί

Πρώτοι αριθμοίμετάφραση: Άννα Κοντολέων

Εκδόσεις Πατάκη, 2014
10 σελ.
ISBN 978-960-16-5211-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 5,40

Αυτό το μικρό βιβλίο με τις κρυμμένες εικόνες βοηθάει τα παιδιά σας να αναπτυχθούν μέσα από το παιχνίδι. Και το πιο σημαντικό, κάνει τη διαδικασία της μάθησης πραγματική διασκέδαση.