Χωρίς δικό μου όχημα I-V

Χωρίς δικό μου όχημα I-V


Athens - Varanasi - Bangkok

Δάφνη Βιτάλη, Λίνα Θεοδώρου, Κατερίνα Γρέγου, Κλάους Κερτές, Αλέξανδρος Γεωργίου
μετάφραση: Μαρία Σκαμάγκα
έργα: Αλέξανδρος Γεωργίου
επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2012
128 σελ.
ISBN 978-960-8349-67-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 25,00

Ο κατάλογος περιλαμβάνει της ενότητες:

- Άννα Καφέτση, Πρόλογος
- Δάφνη Βιτάλη, "Αναζητώντας τον Εαυτό στη συνάντηση με το Άλλο"
- Λίνα Θεοδώρου, "Αναγνώστρια/Θεατής"
- Κατερίνα Γρέγου, "Κάρτες από το Βαρανάσι, 2009"
- Κλάους Κέρτες, "Στη λεωφόρο της κατανόησης"
- Μέρος πρώτο: "Χωρίς δικό μου όχημα Ι: Αθήνα-Βαρανάσι" (κείμενα από κάρτες, έργα)
- Μέρος δεύτερο: "Χωρίς δικό μου όχημα ΙΙ: Βαρανάσι-Όκλαντ" (κείμενα από κάρτες, έργα)
- Μέρος τρίτο: "Χωρίς δικό μου όχημα ΙΙΙ: Αθήνα" (κείμενα από κάρτες, έργα)
- Μέρος τέταρτο: "Χωρίς δικό μου όχημα ΙV: Ένας χρόνος στο Βαρανάσι" (κείμενα από κάρτες, έργα)
- Μέρος πέμπτο: "Χωρίς δικό μου όχημα V: Ένας χρόνος στη Μπανγκόκ (σε έξι μήνες)" (κείμενα από κάρτες, έργα)
- Κατάλογος εκτιθέμενων έργων
- Βιογραφικό του καλλιτέχνη