Παπομάστιξ ήτοι Η πάνδημος καταγγελία του Ιησουίτου Διακόνου Πέτρου ΚλαίρκΕπίσκοπος Ροδόστολος Χρυσόστομος
μετάφραση: Ευγένιος Βούλγαρης

Λαυριωτικόν Ιερόν Κελλίον των Αγίων Πάντων
Μορφή - Εκδοθήτω
2014
533 σελ.
ISBN 978-960-86589-9-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 24,50