Ουπανισάντ του Γιόγκα

Ουπανισάντ του Γιόγκαεπιμέλεια: Ευθ. Παπασπύρου
μετάφραση: Γιώργος Τζαμαλούκας

Δωδώνη, 2014
196 σελ.
ISBN 978-960-558-156-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 11,66