Ο φάρος της Κόπραινας

Ο φάρος της Κόπραινας



Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2015
132 σελ.
ISBN 978-960-7660-23-7, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]

Κυλινδρικός πύργος ύψους εννέα µέτρων µε οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε στίγµα 38 01,8 γεωγρ. πλάτος και 21 04,6 γεωγρ. µήκος, στην ανατολική άκρη της παλαιάς εισόδου του Αράχθου, στις ακτές της Ηπείρου, και σε εστιακό ύψος 9 µέτρων. Πρωτολειτούργησε το 1893 µε πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και φωτοβολία πέντε ναυτικά µίλια.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου καταστράφηκε ο πύργος και το φωτιστικό µηχάνηµα και παρέµεινε σβηστός. Το 1945, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του φαρικού δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούµενος µε πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1957 αντικαταστάθηκε το µηχάνηµα πετρελαίου µε αυτόµατο πυρσό ασετιλίνης, ο οποίος λειτούργησε µέχρι το 1985, οπότε έγινε και η µετατροπή του σε ηλιακό µε χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαµπές µε έναν τοµέα ερυθρό ανά 16 δλ. και φωτοβολία πέντε ναυτικά µίλια.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Ο φάρος της Κόπραινας, diastixo.gr, 8.11.2016