Ηλεκτροτεχνικά υλικά

Ηλεκτροτεχνικά υλικά


Αρχές και εφαρμογές

S. O. Kasap
επιμέλεια: Π. Σβάρνας
μετάφραση: Ελένη Γκαγκάτσιου

Τζιόλα, 2016
808 σελ.
ISBN 978-960-418-609-9, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 69,36

Περιέχει:
Βασικά στοιχεία της επιστήμης των υλικών, Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα στα στερεά, Βασικά στοιχεία κβαντομηχανικής, Σύγχρονη θεωρία των στερεών, Ημιαγωγοί, Διατάξεις ημιαγωγών, Διηλεκτρικά υλικά και μόνωση, Μαγνητικές ιδιότητες υλικών και υπεραγωγιμότητα, Οπτικές ιδιότητες υλικών, Παράρτημα Α: Περίθλαση ακτίνων Χ και νόμος περίθλασης του Bragg, Παράρτημα Β: Ροή φωτεινή ροή και φωτεινότητα ακτινοβολίας, Παράρτημα Γ: Σημαντικά σύμβολα και συντομογραφίες, Παράρτημα Δ: Τα στοιχεία έως το Ουράνιο, Παράρτημα Ε: Σταθερές και χρήσιμες πληροφορίες.