Η τέχνη του πολέμου για project managers

Η τέχνη του πολέμου για project managers


Από τον Θουκυδίδη και τον Ναπολέοντα στο σύγχρονο επιχειρησιακό πεδίο του 21ου αιώνα

Στέλιος Βογιατζής

e-book (epub)
Κριτική, 2017
240 σελ.
ISBN 978-960-586-192-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,99

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τη Διοίκηση Έργων (Project Management) υπό το πρίσμα των έντονων συγκρούσεων που αναδύονται κατά την υλοποίησή τους. Συγκρούσεις παρόμοιες μ' αυτές των πολεμικών πεδίων, ενταγμένες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και ιδιαίτερα σκληρού "πολέμου", εκείνου της επιχειρησιακής επιβίωσης.

Με βάση την παραπάνω ομοιότητα του πολέμου με τη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, στο βιβλίο αναλύονται οι βασικές συνιστώσες του project management με ποικιλία αναφορών στην πληροφορική, τις κατασκευές, τις επιχειρησιακές αναδιοργανώσεις, τις συγχωνεύσεις/εξαγορές έως ακόμη και την κλιματική αλλαγή. Επίσης αναλύονται και κάποιες λιγότερο αναγνωρισμένες συνιστώσες, όπως η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων, η πολιτική πλευρά της διοίκησης έργων, η διαχείριση των συγκρούσεων, ακόμη και η διαχείριση των επιπλοκών και της αποτυχίας.

Οδηγός στην προσπάθεια αυτή είναι η σκέψη μεγάλων στρατηγών και στρατηγικών αναλυτών, όπως ο Ναπολέων και ο Sun Tzu, ενώ παρούσα -με ιδιαίτερη έμφαση- είναι και η αρχαία ελληνική στρατηγική σκέψη, σε μια λογική σύνδεση διοίκησης έργων και πολέμου που συμβαίνει για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία ολοκληρωμένα σε ένα βιβλίο.