Χρόνε, χρόνε, είσαι εδώ;

Χρόνε, χρόνε, είσαι εδώ;


Διαθεματικά φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο

Ευθυμία Ανδριώτη, Κωνσταντίνα Αρμενιάκου

Μεταίχμιο, 2017
96 σελ.
ISBN 978-618-03-0894-5, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 8,80

Βιβλίο με φύλλα δραστηριοτήτων για παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας του χρόνου και ταυτόχρονα ένα βιβλίο με ποικίλες διαθεματικές δραστηριότητες που αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια των παιδιών, δίνει κίνητρο για μάθηση, σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και με τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει δραστηριότητες:
- εισαγωγής στην έννοια του χρόνου,
- εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του χρόνου,
- κατανόησης του ημερολογιακού χρόνου,
- προσέγγισης του ιστορικού χρόνου και της διαδοχής των γενεών.