Κανών παρακλητικός εις την Παναγίαν την Φανερωμένην

Κανών παρακλητικός εις την Παναγίαν την Φανερωμένην


Ης η Αγία Εικών εύρηται εν τη κατά την νήσον Σαλαμίνα φερωνύμω αυτής Μονή

Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

Μορφή - Εκδοθήτω, 2017
32 σελ.
ISBN 978-960-9686-47-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 0,95