Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου 1916-2016, Ένας αιώνας συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου 1916-2016, Ένας αιώνας συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα


Η ιστορία, οι συνεταιριστικές αξίες και ο πολιτισμός της αγροτικής παραγωγής

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, Διονύσιος Α. Βαλασσάς

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, 2017
456 σελ.
ISBN 978-618-82374-7-6, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]

Η έκδοση "100 χρόνια συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα" διαχωρίζεται σε δύο τόμους και εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της Οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συνυφασμένη όμως με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο εξελίξεων τοπικά και κεντρικά σε επίπεδο χώρας αλλά και Ευρώπης. Ο Α΄τόμος ειδικά ξεκινά με την ιστορική ανασκόπηση του χωριού και της περιοχής σύμφωνα με ιστορικές πηγές και τεκμήρια. Το δεύτερο κεφάλαιο εξειδικεύει στην ιστορική πορεία της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μία συνολική ιστορική προσέγγιση του συνεταιριστικού κινήματος διεθνώς και πανελλαδικά. Το τέταρτο κεφάλαιο ξεκινάει από το έτος ίδρυσης του Συνεταιρισμού το 1916 και καταλήγει στο 1930, μελετώνται συνεπώς τα πρώτα βήματα λειτουργίας της Οργάνωσης. Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει στην πρώτη περίοδο οργάνωσης του Συνεταιρισμού Ζαγοράς σε σταθερές βάσεις από το 1930 έως το 1940. Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει τις εξελίξεις στην Οργάνωση που καθορίζονται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου τόμου διερευνά τις εξελίξεις και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της εμπορικής δραστηριότητας της περιόδου 1950 - 1960 που λαμβάνουν χώρα υπό το πλαίσιο οιονεί χρεοκοπίας της Συνεταιριστικής Οργάνωσης συνέπεια κυρίως του μεταπολεμικού οικονομικού κλίματος που επικρατούσε στη χώρα.