Δίπλωμα αυτοκινήτου: Πώς να το πάρετε με την πρώτη

Δίπλωμα αυτοκινήτου: Πώς να το πάρετε με την πρώτη


Εξετάσεις, θεωρία, πρακτικά και πραγματική οδήγηση

Απόστολος Μπουγατσάς, Ιωάννης Μπουγατσάς

Μπουγατσάς Απόστολος, 2017
450 σελ.
ISBN 978-618-83279-1-7, [Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία]
Τιμή € 38,00

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για όλους όσους επιθυμούν να μάθουν πραγματική οδήγηση, και όχι για εκείνους που επιθυμούν να πάρουν το δίπλωμα μόνο. Πρέπει δε να συνοδεύεται από ανάλογη πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση.

Το εγχειρίδιο -γιατί για εγχειρίδιο πρόκειται και όχι για βιβλίο- με τίτλο: "Πώς θα επιτύχετε για δίπλωμα αυτοκινήτου με την πρώτη (θεωρία-πρακτικά-εξετάσεις) και πραγματική οδήγηση" που κρατάτε στα χέρια σας συνδέεται με τη μακροχρόνια προσωπική προσπάθεια καταρχήν του Αποστόλου Μπουγατσά, απόφοιτου οικονομικού πανεπιστημίου, και του κληρονόμου Ιωάννη Μπουγατσά, Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ στη συνέχεια, ώστε να έχετε στα χέρια σας τον πληρέστερο έως σήμερα εγχειρίδιο-οδηγό ενημέρωσης των υποψηφίων αλλά και των πτυχιούχων οδηγών.
Πρόκειται επομένως για ένα ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ λυσάρι, που καλύπτει τη θεωρία καθώς και τα 23 κεφάλαια των ασκήσεων του κρατικού βιβλίου, την πρακτική σας εκπαίδευση και τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, με αναφορές και σε όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται:
- Σε όλους του υποψήφιους οδηγούς όλων των οχημάτων.
- Στους πτυχιούχους οδηγούς όλων των οχημάτων.
- Στους μαθητές σχολείων και λυκείων.
- Σε συμπολίτες μας που εμπλέκονται στην απονομή κυκλοφοριακής δικαιοσύνης.
- Σε εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλιστές.
- Στους εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευτές οδηγών.
- Στους σπουδαστές ΙΕΚ εκπαιδευτών.
- Στους υπαλλήλους εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών όλης της χώρας.
- Σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η σωστή κυκλοφοριακή αγωγή πρέπει να είναι τρόπος ζωής.
- Σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η σωστή προσέγγιση μπορεί να αυξήσει την Οδική Ασφάλεια και να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τα τροχαία ατυχήματα.
- Σε όλους τους οδηγούς -παλαιούς και νέους- που θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους.