Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων

Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμωνΙωάννης Γ. Μπλούκας

Unibooks, 2017
500 σελ.
ISBN 978-618-82812-3-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 35,50

Στο παρόν βιβλίο, ο αναγνώστης θα βρει χρήσιμες πληροφορίες για τα αίτια που προκαλούν την ποιοτική υποβάθμιση και τις αλλοιώσεις στα τρόφιμα, καθώς και για τις διάφορες μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων με τις οποίες μπορούν να παραχθούν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή και ικανά να διατηρηθούν χωρίς ανεπιθύμητες μεταβολές και αλλοιώσεις.