Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας


Συναξάριον: Βίος και παρακλητικός κανών

Νικολέττα Σκάλκου - Διαμαντίδη, Χαράλαμπος Μ. Μπούσιας

Κυπρής, 2017
61 σελ.
ISBN 978-618-5233-09-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 2,65