Διαχείριση ποιότητας και οργανωσιακή αριστεία

Διαχείριση ποιότητας και οργανωσιακή αριστεία


Εισαγωγή στην ολική ποιότητα

David L. Goetsch, Stanley B. Davis
επιμέλεια: Γεώργιος Μποχώρης
μετάφραση: Παύλος Γκάσης

Τζιόλα, 2018
720 σελ.
ISBN 978-960-418-690-7, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 48,66

Περιέχει:
ΜΕΡΟΣ 1 Φιλοσοφία και Αρχές,
Από την Ολική Ποιότητα στη Διαχείριση Ποιότητας: Επίτευξη Οργανωσιακής Αριστείας, Ποιότητα και Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα, Στρατηγικό Management: Σχεδιασμός και Εκτέλεση για το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Διαχείριση Ποιότητας, Ηθική, και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη/Υπευθυνότητα, Συνεργασίες και Στρατηγικές Συμμαχίες, Αλλάζοντας τα ήθη και τις συμπεριφορές, Ικανοποίηση Πελατών, Διατήρηση και Αφοσίωση, Ενδυνάμωση εργαζομένων, Ηγεσία και Αλλαγή, Οικοδόμηση Ομαδικού Πνεύματος και Ομαδική Εργασία, Αποτελεσματική Επικοινωνία, Επιμόρφωση και Εκπαίδευση, Υπερνικώντας τα Παιχνίδια Πολιτικής, τον Αρνητισμό και τις Συγκρούσεις στον Χώρο Εργασίας, ISO 9000 και Ολική Ποιότητα: Η Σχέση,
ΜΕΡΟΣ 2 Εργαλεία και Μέθοδοι,
Τα Εργαλεία Ολικής Ποιότητας, Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων, Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας, Βελτιστοποίηση και Έλεγχος των Διεργασιών μέσω του στατιστικού ελέγχου, Μέθοδοι Συνεχούς Βελτίωσης: Έξι Σίγμα, Lean Λειτουργίες και Lean Έξι Σίγμα, Συγκριτική Αξιολόγηση - Benchmarking, Just in Time Παραγωγή, Εφαρμόζοντας τις Αρχές της ΔΟΠ, Ευρετήριο.