Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία

Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία


Πρακτικά συνεδρίου, 13-14 Μαΐου 2016

Άννα Ταμπάκη, Χρήστος Μεράντζας, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Αγγελική Λούδη, Λάμπρος Βαρελάς, π. Γ. Δ. Μεταλληνός, Χρυσόθεμις Σταματοπούλου - Βασιλάκου, Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου, Ειρήνη Αποστόλου, Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Γιάννης Πλεμμένος, Δημήτριος Κοντογεώργης, Γεράσιμος Ζώρας, Σγουρίδου Μαρία, κ.ά.

επιμέλεια: Χαράλαμπος Μηνάογλου

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, 2018
512 σελ.
ISBN 978-960-85205-2-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]