Η αρχή της εύνοιας στο εργατικό δίκαιο

Η αρχή της εύνοιας στο εργατικό δίκαιοΑμαλία Λεβέντη
επιμέλεια σειράς: Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Γεώργιος Λεβέντης

Νομική Βιβλιοθήκη, 2019
136 σελ.
ISBN 978-960-622-673-1, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 18,00

Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια να ερευνηθεί η αρχή της εύνοιας και τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της θεμελιώδους αυτής αρχής, ο τρόπος συσχετισμού (σύγκρισης) των αντίθετων ρυθμίσεων και τελικά, τα κριτήρια επιλογής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Επίσης, παρατίθενται οι διάφορες απόψεις που επικρατούν στην ελληνική και αλλοδαπή θεωρία για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας και γίνεται εκτενής αναφορά και κριτική θεώρηση της ελληνικής νομολογίας όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας. Ο συνδυασμός αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας και πλούσιων νομολογιακών παραπομπών καθιστούν την παρούσα μονογραφία ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους, όσοι ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου.