Πραγματική οικονομία

Πραγματική οικονομία


Εμπειρίες ανάπτυξης, κρίσης και φτωχοποίησης στην Ελλάδα

Κωστής Βαΐτσος, Βλάσσης Μισσός

Κριτική, 2019
432 σελ.
ISBN 978-960-586-269-5, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 17,00

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η όσο το δυνατόν πιο εύληπτη παρουσίαση επιχειρημάτων και βασικών ερμηνειών της εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής. Οι εμπειρικές, αναλυτικές και ερμηνευτικές σκοπιές του βιβλίου δεν περιορίζονται σε εξειδικευμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον επιστημονικό και τον επαγγελματικό χώρο οικονομολόγων και οικονομικών αναλυτών, αλλά και σε αναγνώστες με ευρύτερη μόρφωση και σχετικά ενδιαφέροντα. Μεγάλο τμήμα των συμπερασμάτων και των εκτιμήσεων εμφανίζεται για πρώτη φορά στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Η περίοδος αναφοράς καλύπτει το σύνολο της μεταπολιτευτικής εμπειρίας, από την οποία και αναδύονται βασικές ιδιαιτερότητες του παραγωγικού και θεσμικού συστήματος της χώρας. Δίνεται μάλιστα ξεχωριστή έμφαση στις διαφορετικότητες, στις ρωγμές ή και στις βαθιές τομές, καθώς και στις καθοριστικές ασυνέχειες, των τριών προσδιοριστικών δεκαετιών της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας (του 1990, του 2000 και του 2010).


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Πραγματική οικονομία, Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση", Μάρτιος 2019
Σεραφείμ Πολίτης, «Έξοδος» χωρίς κανονικότητα, "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 16.2.2019