Θεματικές δραστηριότητες με πασχαλινό τόνοΣταματική Μακρυσοπούλου

e-book (pdf)
my-book, 2019
46 σελ.
ISBN 978-618-5344-49-8, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 15,90

Περιέχει μία σειρά από δραστηριότητες με θεματική το Πάσχα για να αξιοποιηθεί ευχάριστα και δημιουργικά ο χρόνος με τα παιδιά κατά τη διάρκεια του Πάσχα! Η διδασκαλία σε συνδυασμό με βιωματικά στοιχεία θεωρείται εξαιρετική τεχνική εκμάθησης. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης επικυρώνει το καθημερινό βίωμα του εκπαιδευτικού ότι οι μαθητές σκέφτονται και μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, η ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε "να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο θα μπορούν να ζήσουν διαφορετικοί άνθρωποι" (Gardner, 1992).

Ο Kolb (1984) έδωσε έμφαση στη δυναμική φύση της εμπειρίας και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην κατασκευή της γνώσης. Ο μαθητής στοχάζεται τη δράση του στον κόσμο και διαμορφώνει προσωπικά νοήματα.

Η βιωματική μάθηση εφαρμόζεται, όταν προσεχτικά επιλεγμένες εμπειρίες γίνονται αντικείμενο αναστοχασμού, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης. Οι εμπειρίες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρακινήσουν τον μαθητή να πάρει πρωτοβουλίες, να λάβει αποφάσεις και να αναλάβει την ευθύνη για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

Κατά τη διάρκεια της βιωματικής μάθησης, ο μαθητής ο οποίος συμμετέχει ενεργά: θέτει ερωτήματα, διερευνά, πειραματίζεται, δείχνει περιέργεια, λύνει προβλήματα, αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι δημιουργικός και νοηματοδοτεί.

Γιατί είναι αποτελεσματική η βιωματική μάθηση;
- Η βιωματική μάθηση ευνοεί τη δημιουργία σχέσεων.
- Οι κοινές εμπειρίες οδηγούν στη δημιουργία μίας κοινής διαλέκτου επικοινωνίας και τη διαμόρφωση μίας κοινής ιστορίας μέσα στο σχολικό πλαίσιο.
- Η βιωματική μάθηση είναι μία ζωντανή διαδικασία, ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκπαίδευση.