Βυζαντινή κηποτεχνία

Βυζαντινή κηποτεχνία


Επιρροές από την Ανατολή, επιδράσεις στη Δύση

Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης

Bookstars - Γιωγγαράς, 2019
164 σελ.
ISBN 978-960-571-338-6, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 12,00

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τόσο την εξέλιξη όσο και τις επιρροές αλλά και τις επιδράσεις της βυζαντινής κηποτεχνίας· στα κεφάλαιά της αναλύονται η κηποτεχνική παράδοση της αρχαιότητας (ανατολική, ελληνική και ρωμαϊκή), οι πτυχές της βυζαντινής κηποτεχνίας και πληροφορίες για δυτικούς κήπους (αναγεννησιακούς και μπαρόκ, ιταλικούς, ιβηρικούς, γαλλικούς και αγγλικούς) αλλά και διερευνώνται οι επιδράσεις των βυζαντινών κήπων σε αυτούς.