Επίτομη ιστορία ύστερης Βυζαντινής περιόδου (1204-1461)

Επίτομη ιστορία ύστερης Βυζαντινής περιόδου (1204-1461)Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης

Bookstars - Γιωγγαράς, 2019
180 σελ.
ISBN 978-960-571-344-7, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 13,00

Στη μελέτη εξετάζονται συνοπτικά η ιστορία των λατινικών και των ελληνικών κρατών μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204, τα γεγονότα μέχρι και την κατάκτηση της Τραπεζούντας το 1461, η νομισματοκοπία και η οικονομία της ύστερης βυζαντινής περιόδου, τα γεγονότα των δύο βυζαντινών εμφυλίων πολέμων του 14ου αιώνα, τα γεγονότα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453, τα πανεπιστήμια των εποχή των Παλαιολόγων και οι Βυζαντινοί λόγιοι στη Δύση.