Κριτική σκέψη και τέχνες στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κριτική σκέψη και τέχνες στην εκπαίδευση ενηλίκων


Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Γεώργιος Γιωτόπουλος

Το Δόντι, 2019
258 σελ.
ISBN 978-618-5387-14-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 10,00

Στο παρόν βιβλίο, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν παράγεται κριτικός στοχασμός στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σε ποια έκταση στις υπό μελέτη ομάδες των ΣΔΕ (Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας), μέσω της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας".

Καταδεικνύεται στη μελέτη ότι η μέθοδος "Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας" του Α. Κόκκου, μπορεί να εφαρμοστεί και σε καταρτιζόμενους της τυπικής εκπαίδευσης των ΣΔΕ, πέρα από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους, καθώς τους φέρνει αντιμέτωπους με τις παραδοχές και τα στερεότυπα που έχουν, ενισχύοντας παράλληλα την κριτική σκέψη τους.