Δημόσια επιλογή

Δημόσια επιλογή


Μια σύγχρονη εισαγωγή

Randall G. Holcombe
επιμέλεια: Αδάμ Αντώνης
μετάφραση: Σοφία Τσαρσιταλίδου, Λίλα Οικονόμου

Πεδίο, 2019
312 σελ.
ISBN 978-960-635-077-1, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 14,90

Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο εξετάζει την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τις μελέτες που ορίζουν τη δημόσια επιλογή ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο. Ο Randall G. Holcombe δίνει έμφαση στα θεωρητικά θεμέλια της δημόσιας επιλογής, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αθροίζονται οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τον τρόπο που η πολιτική συναλλαγή οδηγεί σε παραγωγή δημόσιας πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται το συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η πολιτική διαδικασία. Εξετάζει συνοπτικά τα κύρια υποδείγματα της δημόσιας επιλογής, δίνοντας στους αναγνώστες τα απαραίτητα εφόδια για να καταλάβουν τις θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες στο πεδίο αυτό. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρουσιάζεται σχετική βιβλιογραφία, με έμφαση στις πρωτότυπες εργασίες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της δημόσιας επιλογής.

Ένα απαραίτητο βιβλίο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των οικονομικών, της πολιτικής επιστήμης και της δημόσιας διοί­κησης, προκειμένου να κατανοήσουν την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και ένα χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές που διδάσκουν τη δημόσια επιλογή.