Τεχνολογία επίγειων κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

Τεχνολογία επίγειων κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών


Τεχνική παραμετροποίηση και σύγχρονες εξελίξεις

Σταύρος Κωτσόπουλος

Τζιόλα, 2019
816 σελ.
ISBN 978-960-418-335-7, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 70,15

Περιέχει:
Επίπεδο ραδιοδικτύου, ανάλυση των κριτηρίων θεμελίωσης της κυψελωτής ιδέας, επίπεδο ραδιοδικτύου, διαχείριση και τεχνικές καταχώρησης καναλιών κίνησης, επίπεδο ραδιοδικτύου, στοιχεία θεωρίας συνδρομητικής κίνησης, επίπεδο μεταγωγής, επίπεδο διαχείρισης και συντήρησης, παραμετροποίηση των στρωμάτων του μοντέλου αναφοράς OSI, στοιχεία του φυσικού στρώματος, στοιχεία του στρώματος ζεύξης δεδομένων, στοιχεία του στρώματος δικτύου, γενικά χαρακτηριστικά του κυψελωτού συστήματος τεχνολογίας TETRA και εφαρμογή τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες.