Ναυτικό δίκαιο

Ναυτικό δίκαιοΑντώνης Αντάπασης, Λία Αθανασίου

Νομική Βιβλιοθήκη, 2020
1024 σελ.
ISBN 978-960-654-012-7, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 138,00

Το βιβλίο "Ναυτικό Δίκαιο" αποτελεί το συνδυασμένο καταστάλαγμα 57 συναπτών ετών διδασκαλίας του Ναυτικού Δικαίου στα απαιτητικά αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής Αθηνών: 38 για τον αείμνηστο Καθηγητή Α. Αντάπαση (1970-2008) και 19 για τη συγγραφέα Λ. Αθανασίου. Εξετάζει σε βάθος από μια σύγχρονη προοπτική το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της εμπορικής ναυτιλίας:

- τη γενική εισαγωγή του ναυτικού δικαίου
- τις ιστορικές του διαδρομές
- τις πηγές και τον συσχετισμό με άλλους τομείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου
- τον ορισμό του σκάφους και την ανάλυση κάθε είδους υποθηκών των πλοίων
- τη σύλληψη πλοίων
- την έννοια και το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των ναύλων και της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών
- τα θέματα ευθύνης από ρύπανση.

Στο τέλος ένα μοναδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στο ναυτικό δίκαιο της ΕΕ. Η λεπτομερής ανάλυση περιγράφει τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες περιέχονται σε συμβάσεις ελληνικού δικαίου ή διεθνούς δικαίου, όπως εφαρμόζονται εσωτερικά και διεθνώς, καθώς και η εφαρμογή τους από τα δικαστήρια σε όλες τις μεγάλες δικαιοδοσίες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, ΕΕ, μεταξύ άλλων).

Το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.